Product-Information-Management

 

Programmer som er klargjort for SuperPIM:

Nye kurs under dokumentasjoner lagt ut. Velkommen.

Håndtverkerens digitale verktøykasse

Her finner du kurs, informasjon, programmer og andre nyttige resurser for deg som ønsker å drive effektivt.

SuperPIM er et program for styring av vareinformasjon. SuperPIM brukes som en sentral varedatabase hvor vareinformasjon og tilknyttede media er det sentrale. Med SuperPIM styrer du all vareinformasjon som skal benyttes av ERP-systemet, nettbutikken eller som media database for kunden eller håndverkeren. 

Det å vedlikeholde vareinformasjon på en god måte er en utfordring for varehandelen. Ofte starter man med å benytte ERP-systemet til dette, men da kommer man ofte til kort. Kampen om kundene i fremtiden vil mye dreie seg om komplett vareinformasjon tilgjengelig for markedet som en ferskvare. SuperPIM "forer" både ERP, Google og samarbeidspartnerne med riktig vareinformasjon til enhver tid.

        

 


Nytt fra Norsk varedatabase.

Bilde av Bjørn Normann
Velkommen til Varedatabasen
av Bjørn Normann - lørdag, 19 oktober 2013, 10:29
 

Et program for bruk mot varedatabasen

   

 

Bilde av Bjørn Normann
Dokumentasjonsplikten
av Bjørn Normann - tirsdag, 30 juli 2013, 12:29
 

Krav til produktdokumentasjon

Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven (TEK) angir at alle egenskapene til produkter som brukes i et byggverk, som har betydning for at byggverket kan oppfylle forskriftens grunnleggende krav, skal være dokumenterte.

Slik produktdokumentasjon skal være ...

Les resten av dette emnet
(311 ord)