Rørlegger ordbok

Ord og uttrykk

Rørleggerne har sitt eget fagspråk som det kan være greit å forstå. Her finner du mange av uttrykkene med forklaringer.

3-D Tegning: Viser en tegning i et annet perspektiv enn 2-D som er tilsynelatende flatt.

Akkumulatortank: Tank som blir brukt til å lagre energi fra forskjellige energikilder. Som for eksempel varmepumpe, solvarme, damp, eller varmt vann.Kort sagt tilkobling av uttak på et rør. Gjøres når det er trykk på røret. Forskjellige anboringsklammer og anboringsklaver brukes til ulike materialer og ulike rørdimensjoner. Det benyttes en anboringsmaskin som skrus fast i klammen/klaven og føres inn på røret. Lekkasjer unngås ved at boret går i en pakkboks. Kikkrana på anboringsklammen åpnes litt for å blåse hullet rent.

Anodestav: Finnes i for eksempel varmtvannsberedere for å unngå at stålet angripes/korroderes av saltholdig og oksygenfattig vann. Anoden gjør at saltene angriper anodestaven i stedet for stålet i tanken. Samme prinsipp som sinkanoder på båtmotorer.

Ansatsnippel: En rørdel som er gjenget i begge ender med ”mutter” i midten.

Bereder: Varmtvannsbereder eller vannvarmer.

Blandebatteri: Vannkran som blander kaldt og varmt vann til ønsket tempratur. Til forskjellige vasker og dusj. Dusjtermostat har samme funksjon, men er termostatstyrt slik at det skal holde stabil tempratur, uavhengig av vannbruk i andre deler av anlegget.

Blandeventil: Blandeventilen sitter på berederen og kan justeres slik at den blander varmt og kaldt vann til den tempratur vi ønsker ut fra berederen. Denne fungerer også som avstegningsventil.

Boltmontering/boltskjøt: Rør med to flenser som skrus sammen med bolt. Skjøten holdes sammen med bolter. I skjøten ligger også et tettemiddel i en fuge ved røret.

Bærejern: Festebrakett for servanter som skal henges på vegg.

CeramicPlus: En overflate på fliser som hindrer at såperester og smuss legger seg på flisene og forenkler rengjøring. Villeroy & Boch kan levere dette på sine fliser.

Cisterne: Regnvann kan samles i en cisterne for bruk i husholdningen. En vannbeholder.

Dusjhjørne: Dusjvegger uten bunnkar for å forhindre uønsket vannsprut på badet. Krever tett gulvmembran. Dusjtermostat sitter da montert på veggen.

Dusjkabinett: Dusjløsning med fire vegger og bunnkar. Brukes der man ikke ønsker å la vannet renne over gulvet. En enkel og sikker løsning. Avløpet går oftest rett i sluket. Dusjtermostat er her montert på en av bakveggene på dusjkabinettet. Fåes i forksjellige utgaver og utforminger.

Ejektorpumpe: En pumpe som senkes ned i et borehull for å få vann opp. Vann presses gjennom en dyse slik at vannet rundt dysen også presses opp ved hjelp av vannstrålen fra dysen.

Eksenterkupling: Kupling - en forbindelse, overgang. En eksenterkupling er det samme, men ene enden er ikke i senter med den andre (forskyvd).

Ekspansjonskar: Når vannet i et rørsystem blir oppvarmet utvider det seg. Det oppstår et trykk. Ekspansjonskaret tar opp dette trykket.

El-kassett: En elkassett kobles sammen med en sentralvarmekjele som for eksempel fyres med olje eller gass. El-kassetten brukes når strøm er rimligste alternative energikilde.

Flottør: Kan ha mange funksjoner i flere bransjer, men vi snakker gjerne om flottør i f.m. sisterner eller toaletter. Flottøren ”måler” vannivået og åpner eller stenger ventil for vann.

FPL: Klemringskobling brukes til forskjellige tilkoblinger til vanrørene.

Gråvann: Dette er hoveddelen av avløpsvannet i en husholdning, med en begrenset bakterieflora. Oppvaskvann, dusjvann/badevann, vaskevann m.m.

Hovedstoppeventil: En ventil på vannrøret inn i boligen. Denne sitter nærmest der vannledning kommer inn i boligen. Slik får man enkelt stoppet vanntilførselen til en bolig ved eksempelvis vannlekkasje.

Hydroforanlegg: Vannforsyningsanlegg som pumper vann inn i en trykktank. Stempelpumpen starter og stopper etter et innstilt trykk i tanken.

Ofte enklere og mindre utgaver en til bolig. Trykktank og pumpe i en enhet. Lavere kapasitet.

Individuell ansvarsforsikring: De fleste rørlegger bedrifter har individuell ansvarsforsikring som i prinsippet skal kunne dekke eventuelle skader en rørlegger påfører andre i sitt daglige arbeid. 

Infiltrasjonsanlegg: Et ”renseanlegg” for gråvann der som regel stedlige masser brukes til å filtrere avløpsvannet. Man er avhengig av riktig type masser for å et godt resultat. Avløpsvannet renner ut i infiltrasjonsgrøften i rør som er gjennomhullet for å fordele avløpsvannet i infiltrasjonsanlegget.

Innbyggingssisterne: Toalettsisternen(vannbeholderen) ligger innebygget i veggkonstruksjonen.

Kapillar: Slangbeskrivelse av kobberrør for lodding.

Keramisk pakning: Sitter i blandebatterier (kraner) og sørger for å tette uten å ”dra til” som man gjorde på kraner før.

Klemringskobling: Klemringskobling brukes til forskjellige tilkoblinger til vanrørene.

Kombikjele: En fyrkjele som kan brukes med flere energikilder. Eks. ved, strøm og olje.

Brukes til vannvarme som en slags radiator. Denne bygger lite og kan brukes der det er liten plass. Overflaten består av ribber og avgir konveksjonsvarme.

Kuleventil: En ventil på et vannrør med en kule med hull i. Når kulen dreies med hullet i rørenes retning åpnes ventilen.

Lensepumpe: Lensepumpen kan senkes ned i vann for å fjerne vann, eller holde vannstanden man ønsker.

Magnetventil: Lukkes magnetisk og åpner når den får riktig trykk.

Membran: En vanntett forsegling som brukes i våtsoner i våtrom. Ofte brukes membran på hele badet. Fåes i flytende form for vegg og gulv, samt på rull for gulv eller som membranplater. Kan legges under støp og over støp, men ikke både over og under. Det finnes to ulike typer plater til våtrom: Membranplater er damptette plater som har egenskaper tilsvarende dampkrav til yttervegg eller bedre. Plater som ikke er damptette etter dette kravet betegnes som våtromsplater. På yttervegger eller vegger mot kalde rom må det brukes membranplater eller våtromsplater/plater dekket med damptett smøremembran.

Mesterbrev: Mesterbrev får man ved å ha gjennomført mesterprøven. Mesterprøven har pensum i sanitærteknikk, økonomi og ledelse, markedsføring, lover og vedtak, avtaler og overenskomster.

Minikjøkken: Små kompakte enheter med kjøleskap, kjøkkenvask og kokeplater i ett. Ofte 1-1,2 meter bredde.

Muffe: Skjøt til mange typer rør og drensrør.

Oppløftventil: Hendel bak på for eksempel en servantkran som er koblet til avløpet for å åpne og stenge bunnventilen i vasken.

PE-rør: Plastrør i polyetylen.

PEL-rør: Plastrør på kveil, ikke sveisbar.

Pellets: Biobrensel. Leveres i sekker eller bulk. Brukes i pelletsovner. Alt fra små ovner i stua til større fyringsanlegg i eneboliger og industri/næringsbygg.

Pelletskjele: Fyrkjele beregnet for pellets. Brukes i f.m. fyringsanlegg og vannbåren varme i gulv eller radiatorer.

PEX-rør: PEX-rør er laget av fornettet polyetylen og brukes til vannrør. Også drikkevann.

Plan- og bygningsloven: § 2 Planlegging etter loven skal legge til rette for samordning av statlig, fylkeskommunal og kommunal virksomhet og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser, utbygging, samt å sikre estetiske hensyn. Gjennom planlegging og ved særskilte krav til det enkelte byggetiltak skal loven legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gavn for den enkelte og samfunnet. Ved planlegging etter loven her skal det spesielt legges til rette for å sikre barn gode oppvekstvilkår.”

P-lås: Toalett med p-lås har uttak rett bakover. Fåes også med skjult p-lås. Da omslutter porselenet hele bakstykket og skjuler vannlåsen.

PP-rør: Plastrør og deler til avløp. Rask og sikker montering. Fåes i mange dimensjoner.

PRK: Plastrørskopling uten løse deler for enkel sammenføyning.

Quick-release: Avtagbart toalettsete som gjør rengjøringen av toalettet enklere.

Rør-i-rør: Et system der lekkasjevann ledes vekk fra lekkasjestedet og ut i sluk eller detektor som stenger vannet. Det er som navnet sier et hovedrør som går inni et annet rør.

Shuntventil: En ventil som brukes i f.m. en fyrkjele for å blande riktig mengde varmt og kaldt vann ut i systemet. Kobles sammen med en termostat.

Sikkerhetsventil: Denne sitter for eksempel på en varmtvannsbereder og andre installasjoner med trykktank. Dette for å forhindre at noe sprenges. Når trykket blir for stort løses sikkerhetsventilen ut og man får en kontrollert tapping i stedet for eksplosjon.

Sirkulasjonspumpe: Sirkulasjonspumpen sirkulerer vannet i røropplegget for å holde en jevn tempratur i hele anlegget.

Sisterne: Vannbeholderen på et toalett. Porselen i synlig installasjon. Plast i skjult sisterne.

S-lås: Toalett med s-lås har uttaket ned i gulvet. Vannlåsen ser da ut som en liggende S.

Soft-close: Klosettsete som ikke faller ned på porselensringen.

Sprinkleranlegg: Brannslukkingssystem som ofte er påkrevet i bygninger. Dette skal ha egen vanntilførsel og separate ledninger/rør samt sprinklerhoder. Sprinklerhodene finnes i forskjellige typer tilpasset tempratur for utløsning.

Steamdusj: Dusj med damp-funksjon. Disse ”dusjmaskinene” har ofte også flere andre funksjoner som flere dyser, lys, massasje m.m.

Støttehylse: Hylse som settes inn i et kobberrør ved skjøting eller tilkobling. Brukes for å forhindre at røret misdannes i koblingen, som kan føre til lekkasje.

Svennebrev: Etter fire års utdanning og etter en godkjent prøve i faglig teori og praksis får man svennebrev.

Termostat: En føler som brukes i flere sammenhenger. Den kan regulere varmen i et rom. Den kan regulere varmen inn i vannrørene. Termostat sitter i mange dusjbatterier, i f.m. beredere, varmekabler, vannbåren varme, radiatorer, m.m.

Ters: En tetning i enden på et rør. Kan brukes som inspeksjonsluke.

T-rør: Som navnet tilsier en T. Tilkobling på tre kanter.

Union: En overgang. Fra ett rør til et annet.

UV-anlegg: Kort fortalt et vannrensesystem som dreper mikrober med uv-stråling.

VA: Forkortelse for Vann og Avløp.

Vannlås: En konstruksjon som hindrer vond lukt fra avløpsrør. En ”liggende S” hindrer luft i å slå tilbake fra avløpet og det blir en tett løsning.

Varmegjenvinning: Spesielt aktuelt i f.m. ventilasjonsanlegg. En varmeveksler bruker den varme innendørslufta til å varme opp friskluft fra ute før den slippes inn i boligen. Slik sparer man energi.

Varmepumpe: Trekker varme ut av luft, vann og jord. Det gjør det mulig å varme opp en bolig med mindre bruk av strøm enn man får tilbake.

Varmeveksler: Trekker varme ut av inneluften før den slippes ut i det fri. Varmen blandes så inn i frisk luft før den slippes inn i boligen. Brukes i f.m. ventilasjonsanlegg.

Vippeventil: Ventil ned i servanten som enkelt åpnes og lukkes

VVS: Bransjeforkortelse – Varme, Ventilasjon og Sanitær.

Våtromsnormen: Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er utarbeidet etter initiativ fra Bygghåndverksfagenes Landsforening (nå en del av Byggenæringens Landsforening), som i samarbeid med materialleverandører og forskningsinstitusjoner har etablert Fagrådet for våtrom.

Våtromsplater: Byggeplate som ikke tilfredsstiller krav om damptetthet mot yttervegg eller vegger mot kalde rom. For at våtromsplaten skal tilfredsstille dette kravet må den smøres med flytende membran. Membranplate er tilsvarende plate med tilstrekkelig damptetthet.